کانون هواداران منچسترسیتی در ایران

banner ads

دیدار منچسترسیتی و وستهام به روایت تصویر

بازی منچستر و وست هام به روایت تصویر

 

به ادامـــــــــــــــــه مــــــــــــطــــــــلـــــب برویــــــد

http://up.mcfcfans.ir/view/722869/Sanga.jpg

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام


دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدار منچسترسیتی و وستهام

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها